หลักสำคัญที่ไร่ยิ้มเขียวยึดถือและปฎิบัติในการทำเกษตรอินทรีย์ คือ
1.การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เมื่อดินดีและมีความสมดุลของธาตุอาหาร พืชย่อมแข็งแรงและมีพลังชีวิตที่ดี และจะส่งผลต่อเนื่องถึงสุขภาพของผู้บริโภค ไร่ยิ้มเขียวใช้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินดังนี้
1.1 การใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น
1.2 การใช้ปุ๋ยหมักที่เน้นการใช้เศษอินทรียวัตถุจากพืช เช่น ใบไม้แห้ง เศษพืชผักจากการตัดแต่งผลผลิตในไร่เป็นส่วนประกอบสำคัญมากกว่าการใช้มูลสัตว์ เป็นต้น
1.3 การไม่ปล่อยให้หน้าดินเปลือยและคลุมหน้าดินเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นในดิน และป้องกันจุลินทรีย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตในดินจากแสงแดด อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างหน้าดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดินในระหว่างมีผลผลิต และการให้หญ้าและวัชพืชขึ้นในระหว่างพักแปลง เป็นต้น

2.การบริหารจัดการศัตรูพืช

เกษตรอินทรีย์เน้นการป้องกันมากกว่าการกำจัด เราจึงมุ่งเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชให้ต้านทาน ต่อโรคและแมลง โดยที่ไร่ยิ้มเขียวใช้วิธีการดังต่อไปนี้
2.1 การสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล เช่น การปลูกต้นไม้ใหญ่รอบไร่เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก และที่ขอบถนนทั่วทั้งไร่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของนกและแมลงที่เป็นประโยชน์
2.2 การปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และลดความเสี่ยงจาก การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
2.3 การเพาะต้นกล้าในโรงเรือนเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ก่อนนำลงปลูกในแปลง
2.4 การปลูกพืชคลุมดินซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาความชื้นในดินแล้ว ยังช่วยบังแสงแดดให้วัชพืชเติบโตได้ช้า
2.5 การปลูกดอกไม้สีเหลืองล่อแมลง เช่น ดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย ดอกปอเทือง ไว้ด้านนอกแปลงเพื่อดึงดูดความสนใจจากแมลง

สอบถามเพิ่มเติม

เกษตรอินทรีย์ Organic Agriculture

เป็นการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สร้างความหลากหลาย และเกื้อกูลกันของระบบนิเวศน์ เกษตรอินทรีย์จึงเป็นทั้ง กระบวนการผลิตอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่า และเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผักอินทรีย์ Organic Vegetables

เกษตรอินทรีย์เน้นที่การสร้างความสมดุลในดิน และระบบนิเวศน์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ด้วยพลังชีวิต โดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนของการผลิต คือ
1. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
2. ไม่ใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง
3. ไม่ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
4. ไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
และไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมผักอินทรีย์จึงแข็งแรง มีเส้นใยที่หนาแน่น มีรูปร่าง สี กลิ่น รสชาติตามธรรมชาติ และเก็บรักษาได้นาน

ประเภท สารเคมีที่ใช้ในการผลิต
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่ง เมล็ดพันธุ์ GMOs
ผักอินทรีย์ (ORGANIC) ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้ ไม่ใช้
ผักปลอดภัยจากสารพิษและผักอนามัย ใช้ ใช้ ใช้ ใช้
ผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้ (ไม่ชัดเจน) ใช้ (ไม่ชัดเจน)

ผลผลิตของเรา Our produce

สลัดคอส, สลัดเบบี้คอส, สลัดแก้ว, สลัดกรีน, โอ๊ค, สลัดเรดโอ๊ค, สลัดเรดคอรัล, สลัดบัตเตอร์เฮด ร๊อคเกต (Arugula), กระเทียม, หอมแดง, หอมหัวใหญ่, อิตาเลียนสวีทเบซิล, บีทรูท, แครอท, แรดิซ, มันฝรั่ง, กะหล่ำปลี, บร๊อคโคลี, ผักกาดขาว, ปวยเล้ง, ผักโขมจีน, ผักชี, ต้นหอม, ถั่วแขก, ข้าวโพดหวาน, มะเขือเทศเชอร์รี่, ฟักทอง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, กล้วยน้ำว้า, ลูกหม่อน, สตรอว์เบอร์รี่, มะนาว, เลมอน

Green Smile Organic Life

Organic Drink
Organic Snack
Organic Paste

© Greensmile Organic 2021